به نام ماهانتا

فصل چهارم از شریعت کی سوگماد

                                                    شاب ، عاشق زندگی

 

میل زندگی ، با هبوط روح به کیهان فیزیکی آغاز می گردد. تمامی روح ها از این ضریب بقاء برخوردارند، برخی بیشتر و بعضی کمتر ، امّا این معیاری مشترک بوده و به حدّی در عمق ضمیر ارواح چکانیده شده است که الزاما ً بایستی توسّط ماهانتا ، استاد حقّ در قید حیات پرده از آن برداشته شود و به جوینده چیزی خلاقه در زندگیش اعطا نماید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط تاشان در شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 2:2 |

                                                      به نام ماهانتا

  تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت              من همه محو تماشای نگاهت

استاد تعدادی برگه در بین دانشجویان کلاس شروع کرد پخش کردن و به هریک از دانشجویان یک برگه کاغذ داد که یکی از شعرهای معروف فریدون مشیری به نام  " بی تو مهتاب " روی آن نوشته شده بود . و بعد خطاب به دانشجویان گفت : بچه ازتون می خوام که هم ذوق و قریحه و احساستون رو ظریف تر کنید و لطیف تر تا با نویسنده و شاعر یکی بشید و منظور نویسنده و شاعر را درک کنید این فقط یک تمرین هست و خودتون می تونید در آینده به سلیقه خودتون از نمونه های دیگه متفاوت اثار ادبی  استفاده کنید مثل دکلمه ها و اشعار دیگر.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط تاشان در دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰ و ساعت 6:39 |
 

                                                به نام ماهانتا

گامی بزرگ برای انسان...

لحظه ای که اولین فضانورد قرن بیستم  موفق شد از سفینه پیاده شود و پایش را در سطح کره ماه بگذارد با هیجان و خوشحالی همراه با تواضع و فروتنی فقط این جمله را تکرار می کرد «  گامی کوچک برای انسان »   از آن مدت زمان نسبتا" زیادی می گذرد . پیروان دانش اکنکار فراتر از دنیای مادی وجهان دوگانه  گام می گذارند. ولی از این گام بزرگ خود کمتر حرف میزنند زیرا که مردمی که خود را بنده مادیات و اسیرعلیت ها کرده اند به راحتی گفته آنهارا باورنمی کنند .    

+ نوشته شده توسط تاشان در جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 12:49 |

                                             « به نام سوگماد »

شریعت کی سوگماد جلد دوم  : فصل اول  

روياگر جاودان اك ...

آورده اند كه از بدو زمان ، اك ، تاثير خود را در تاريخ جهان برجا نهاده است ، تاثيري بس كلان و عميق . معدودي به غير از اساتيد اك و عدد كمي از چلاها اين را درك مي كنند . ليكن ماداميكه چلا يك مهديس ، واصل حلقه پنجم مي شود ، آغاز به درك اهميت عالمگير اكنكار در اين جهان و ساير جهان هاي سوگماد مي نمايد .

غير واصلين در اين جهان بسيارند ، اما آنان كه وصل به حلقه پنجم را تجربه مي كنند ، به زودي  در مي يابند كه استقرار در دامان سوگماد حقيقتا ً كيفيتي بي نظير و نادر است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط تاشان در سه شنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 23:37 |

                                                به نام ماهانتا

                                                  السلام اليك يا شيخ اسرار ...

                              اسرار چو از جهان بدر شد            از عرش به فرش ناله بر شد

                              تاريخ وفات او گر به پرسند            گويم كه او نمرد و زنده تر شد

 

براي معرفي ملا هادي سبزواري ملقب به شيخ اسرار همين دوبيت شعر براي كسي كه تشنه حقيقت باشد كافي است . يعني اينكه با تعمل دقيق و ظريف به اين دو بيت شعر مي شود به عظمت اين روح مي توان پي برد. يعني اينكه در زمان انتقال (رحلت يا مرگ ) كساني كه در حوزه عقايد و اصول شهرت و اعتباري كسب كرده و داراي پيروان و مريداني در اين حوزه فكري و يا عقيده اي هستند در زمان رحلت خود ناله پيروان انها از فرش به عرش بلند مي شود .ولي در خصوص اين روح ( شيخ اسرار ) برعكس است يعني اينكه از عرش به فرش ناله مي كنند .ظريفتر اشاره كنم اين است كه عرشيان براي فرشيان ناله مي كنند كه چه دُر  و گوهري از  اسرار  الهي  از ميانشان آمد و  رفت و كسي خبردار نشده و همه در بي خبري بسر مي برند . و از اين لطيف تر بگويم كه تاريخ وفات چنين روحي در حقيقت تاريخ تولد او است ( در عالم جاودانگي و حقيقت است . )

                       عزیزان   وصيت  كنم   بشنويد                         كه عمر گرامي به آخر رسيد

                     چو اين رشته عمر بگسسته شد                     به  انجام  و آغاز پيوسته  شد

یرکت باشد

+ نوشته شده توسط تاشان در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 5:28 |

                                                به نام ماهانتا      

 

                                                    ملاقات با شيخ اسرار

                           الهي به خاصان در گاه تو             به سر ها كه شد خاك در راه تو

استاد درون پسر جوان را تا سر كوچه در عالم درون مشايعت كرد و به او اشاره كرد تا به  تنهايي به مسير خود ادامه دهد . جوان در ادامه مسير تنهايي خود به ساختمانهاي اطراف نگاه مي كرد ساختمان ها ي اطراف او در دو طرف كوچه به زبان سبك معماري خود دوره پر پيچ و تاب قاجار را براي مسافر ناشناخته ها  بازگو مي كردند . او نمي دانست كه در مسير اش با چه كسي ملاقات خواهد كرد . و از دانش و اسرار چه استادي سيراب خواهد شد .

مسافر جوان در امتداد كوچه به ميدان بازي رسيد كه در وسط ميدان سكويي كم طول و عرض وکم ارتفاعی و كوچكي  قرار داشت. و روي سكو مردي با عباي پوستيني ايستاده بود و عمامه اي برسر داشت و داراي ريشي متناسب با اندام و چهره اش داشت و در اطراف آن سكو تعدادی  طلبه مسلمان مشغول به آموختن يك نوع بازي بودند .

مسافر جوان به سكو نزديكتر شد مرد روي سكو نگاهي به جوان انداخت جوان ناگهان خود را مشاهده گر اسرار بازي  چرخ و فلك را در چشمان شفاف همچون اينه اين مرد ديد و...

+ نوشته شده توسط تاشان در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 5:19 |
                                       به نام ماهانتا

یک هدیه به بشریت ...

قسمتي از شريعت كي سوگماد کتاب مقدس اکنکار كه در  طبقه ذهني توسط يكي ازاساتيد اك به نام تورات ماناگي  در شهر اسرار آميز مر كيلاش نگهباني و نگهداري مي شود .كه اين كلمات در قالب شعر  به درون ذهن و روح هر كسي كه سعادت مطالعه اين كتاب مقدس را  داشته باشد جاري مي شوند .

هدیه خود ا با یک کلیک روی ادامه مطلب تحویل بگیرید  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط تاشان در سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 19:53 |
                                           به نام ماهانتا

در پیشگاه اساتید باستانی شیراز...

سفری به عمق ادبیات عرفانی سرزمین باستانی پارس (فارس )همراه با آموزگاران معنوی شهرت جهانی یافته ای همچون سعدی . حافظ . و چند اساتید ناشناخته و گمنام دیگر ...  

این سفر این گونه اغاز شد که استاد درون به مسافر جوان در ابتدای سفر فرمود : عشق عصای عاشق است .و سفر برای جوینده جوان اغاز شد ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط تاشان در پنجشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت 22:9 |
                                            به نام ماهانتا

مقوله : دانش عیان و دانش نهان


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط تاشان در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 23:59 |
                                           به نام ماهانتا

مقوله :  هستی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط تاشان در سه شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 21:10 |